четверг, 10 апреля 2014 г.

Бібліотека і бібліотекарі ВНЗ (коледжів) в законопроекті №1187-2 "Про вищу освіту".

Верховна Рада України нарешті проголосувала за законопроект Згуровського №1187-2 "Про вищу освіту" - в першому читанні
Розглянемо, які пункти законопроекту стосуються бібліотеки та бібліотекарів:
Стаття 33. Структура вищого навчального закладу
3. Основними структурними підрозділами університету, академії, інституту є факультети, кафедри, бібліотека тощо.
6. Вищий навчальний заклад зобов’язаний мати у своєму складі бібліотеку, бібліотечний фонд якої повинен відповідати вимогам стандартів освітньої діяльності.
7. Структурними підрозділами коледжу державної (комунальної) форми власності є відділення, циклові комісії, бібліотека тощо.
...Бібліотеку коледжу очолює завідувач, який призначається на посаду керівником коледжу за погодженням з педагогічною радою.

Стаття 37. Педагогічна рада
1. Педагогічна рада коледжу є колегіальним органом і утворюється наказом керівника коледжу строком на три роки.
...4) погоджує за поданням керівника коледжу кандидатури щодо призначення на посади та звільнення з посад заступників керівника, завідувачів (начальників) відділень, головного бухгалтера та завідувача бібліотеки;
3. ... До складу педагогічної ради входять за посадами керівник коледжу, його заступники, завідувачі (начальники) відділень, завідувач бібліотеки...
Стаття 56. Основні посади наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів та порядок їх заміщення
1. Основними посадами науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів є:
керівник (ректор, президент, начальник, директор);
...науковий працівник бібліотеки;
інші посади.

2. Основними посадами педагогічних працівників  вищих навчальних закладів є:
...завідувач бібліотеки;
3. Перелік посад науково-педагогічних і педагогічних працівників установлюється Кабінетом Міністрів України. Перелік посад наукових працівників вищого навчального закладу визначається відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.
4. Посади педагогічних працівників можуть обіймати особи із ступенем магістра за відповідною спеціальністю.
5. Статутом вищого навчального закладу можуть бути встановлені відповідно до законодавства додаткові вимоги до осіб, які можуть обіймати посади педагогічних працівників.
6. Педагогічні працівники призначаються на посаду та звільняються з посади керівником вищого навчального закладу. Педагогічні працівники кожні п’ять років проходять атестацію. За результатами атестації визначається відповідність працівників займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання.
7. Порядок проведення атестації педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої влади з формування державної політики у сфері освіти і науки.
Стаття 58. Права науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників
…8) безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів вищого навчального закладу…

Стаття 63. Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах
1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на:
…5) безкоштовне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами вищого навчального закладу…
Шановні працівники бібліотек коледжів, зверніть увагу  на  Статтю 56, п.  2:  посада завідувач бібліотеки тепер відноситься до посади педагогічного працівника.  Подивимось, як в звязку з цим зміняться вимоги до нас.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Вас может заинтересовать

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...