понедельник, 14 апреля 2014 г.

Надбавки бібліотекарям за особливі умови праці встановлюються керівником. Зміни до п.1 постанови КМУ «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» № 1073

17 квітня 2014 року Профспілка працівників освіти і науки України звернулася до суду з адміністративним позовом про скасування постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року № 88 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 373» та № 89 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1073».
Постановою КМУ внесено зміни до визначення розміру надбавок бібліотекарям за особливі умови праці.

Уряд постановою від 25.03.2014 р. № 89 (далі — Постанова № 89) вніс зміни до п.1 постанови КМУ «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» від 30.09.2009 р. № 1073 (далі — Постанова № 1073).
Зазначені постанови Кабінету Міністрів України набрали чинності з дня їх офіційного опублікування у газеті «Урядовий кур’єр» від 11 квітня 2014 року № 67.

Пунктом 1 Постанови № 1073 працівникам державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність та займають посади, включені до переліку посад згідно з додатком до Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженого постановою КМУ від 22.01.2005 р. № 84, було встановлено надбавку за особливі умови роботи у розмірі 50% посадового окладу. Слова “у розмірі” замінили словами “у граничному розмірі”
"надбавку за особливі умови роботи у граничному розмірі 50 відсотків посадового окладу"
"розмір надбавки встановлюється керівником установи, закладу, організації у межах фонду оплати праці.".
 На практиці це означає, що така надбавка може бути встановлена у будь-якому розмірі:    10 %, і 35 %, але не більше 50 %.
Надбавка буде збережена, якщо фонд заробітної плати, запланований на 2014 рік, не уріжуть.
Обговорення питання Плач за надбавкою, pan.bibliotekar, 14 квітня 2014 р.

Про зміни у встановленні надбавки педагогічним працівникам
“Конкретний розмір надбавки встановлюється керівником установи, закладу, організації у межах фонду оплати праці.”.
Постанови Кабінету Міністрів України № 88 та 89 нз дня їх офіційного опублікування у газеті «Урядовий кур’єр» від 11 квітня 2014 року № 67, с 14.

Міністерство юстиції України  визначило ці постанови актами, в яких містяться норми, що зачіпають права та інтереси громадян, див. Перелік нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, що включені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів і набрали чинності 10 та 11 квітня 2014 року. Інформування про набрання чинності запроваджено з просвітницькою метою, для захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб.


Кабінет Міністрів, на жаль, не взяв до уваги позицію Міністра культури України, а прийняв рішення на вимогу Міністра фінансів України. Також відповідні зменшення розмірів заробітної плати були встановлені і для інших працівників бюджетної сфери, зокрема, медичних і педагогічних.

Зміни до відповідних постанов були внесені Кабміном незважаючи на те, що центральний комітет профспілки освіти і науки звернувся до Мінфіну з листом від 02.04.2014 р. № 02-5/199 про недопущення зниження розмірів надбавок педагогічним працівникам та бібліотекарям, а деяким з них припинення її виплати. Цитата:
"Урядом 25 березня 2014 року було прийнято рішення, без будь-яких на те посилань, стосовно можливості встановлення розміру надбавок педагогічним працівникам у межах до 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), працівникам бібліотек - до 50 відсотків посадового окладу. У той час, як надбавки встановлюються вчителям, викладачам та іншим педпрацівникам у розмірі 20 відсотків ставки заробітної плати впродовж більше чотирьох років, в листі Мінфіну йдеться про її встановлення лише окремим працівникам відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи та в менших ніж 20 відсотків розмірах.
За наявною інформацією Міністерством освіти і науки України не підтримано пропозиції про запровадження гнучкого стимулювання праці педагогічних працівників встановленням надбавок в розмірі до 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Вважаємо такі дії протиправними, наголошуємо на необхідності безумовного дотримання в державі вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.03. 2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» та розраховуємо на вжиття Вами, шановний Арсенію Петровичу, відповідних заходів для недопущення порушення трудових прав педагогічних та бібліотечних працівників навчальних закладів та установ освіти."
                                         З повагою               Голова Профспілки Г. Ф.Труханов
( Також див. звернення  Тернопільської та  Луганської обласних організацій профспілки працівників освіти і науки України)

На жаль, я не знайшла повний текст листа Мінфіна "Про внесення змін до показників місцевих бюджетів на 2014 рік" від 28.03.2014 р. № 31-05110-14-21/6704 на який посилається центральний комітет профспілки освіти і науки. Особливо насторожує фраза "про її встановлення лише окремим працівникам".

Запамятайте: Листи – це службова кореспонденція, вони не є нормативно-правовими актами, можуть носити лише роз’яснювальний, інформаційний та рекомендаційний характер і не повинні містити нових правових норм, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер. Такі правові норми мають бути викладені виключно у нормативно-правовому акті, затвердженому відповідним розпорядчим документом, погодженому із заінтересованими органами та зареєстрованому у органах юстиції у порядку, встановленому законодавством про державну реєстрацію нормативно-правових актів. У разі встановлення листами нових правових норм, вони підлягають відкликанню з місць застосування органом, що їх видав, та скасуванню.. Див. Блог УБА з адвокації.


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ !
Про застосування_постанов КМУ_88_i_89_від_25.03.14 - ось так намагаються зберегти соціальні стандарти та гарантії правління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України. На жаль додаток  до угоди між  управлінням освіти та профспілкою  зараз відсутній на сайті. 
Зазначені вище зміни не скасовують надбавки педагогічним працівникам за престижність праці та працівникам бібліотек за особливі умови роботи, які раніше визначались у фіксованому розмірі, а тепер встановлюються у граничному розмірі 20 % та 50 % посадового окладу (ставки заробітної плати) відповідно.
  1. Згідно зі статтею 58 Конституції України нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.
  2. Відповідно до п. 3 ст.247 Кодексу законів про працю України та п. 3 ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV (із змінами) вирішення питань оплати праці працівників, форм та систем оплати праці, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій тощо здійснюється виборним органом первинної профспілкової організації разом з власником або уповноваженим ним органом (роботодавцем).
  3. Згідно зі ст. 103 Кодексу законів про працю України та ч. 2 ст.29 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР (із змінами) про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни.
  4. Це також зазначено у ч. 3 ст. 32 КЗпП - у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.
  5. Такі гарантії передбачені законодавством для того, щоб працівник встиг підготуватися сам і свою родину до наступного зменшення своєї заробітної плати. Якщо не зробити попередження, такого працівника за 2 місяці, то він вправі подати до суду позов про стягнення моральної (немайнової) шкоди на підставі ст. 237-1 КЗпП.
  6. У ст. 96 КЗпП передбачено, що посадові оклади службовцям установлює власник або уповноважений ним орган відповідно до посади і кваліфікації працівника. За результатами атестації власник або уповноважений ним орган має право змінювати посадові оклади службовцям у межах затверджених у встановленому порядку мінімальних і максимальних розмірів окладів на відповідній посаді.
  7. Відповідно до ч. 2 ст. 252 Кодексу законів про працю України та ч. 2 ст.41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» зміна умов трудового договору та оплати праці працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу, членами якого вони є.

9.04.2014 я надавала посилання, що надбавки зберігаються

Зберігаються надбавки педагогічним працівникам та працівникам бібліотек. [За інформацією веб-сайту Міністерства фінансів України].// Головбух:бюджет. - 2014. - № 13. - с. 44.

Про надбавки за особливі умови роботи бібліотечним працівникам: роз`яснення юриста. Джерело: Блог УБА з адвокації

Кодекс законів про працю України

Комментариев нет:

Отправка комментария

Вас может заинтересовать

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...