понедельник, 14 июля 2014 г.

Журнал «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» в роботі бібліотеки коледжу. Реквієм замість реклами.

Реквієм замість реклами.

Закривають редакцію "Шкільного бібліотечно-інформаційного центру". На жаль, працівники шкільних бібліотек, та бібліотек коледжів залишаються без  корисного практичного видання, яке не має аналогів. Можливо, видання спробують зберегти в іншому виконанні, зачекаємо.
Щира подяка редакції журналу та його авторам, та побажання довгої плідної праці на нивах освітній і бібліотечній. З надією на повернення видання.
Цей текст був написаний для коллег з бібліотек ВНЗ 1-2 рівня акредитації, тепер всі дієслова в ньому потрібно ставити в минулому часі. 

Шановні колеги, бібліотекарі коледжів! Запорука успішної роботи будь-якої установи - високий професіоналізм його співробітників. Актуально це і для бібліотек. Як же підвищувати свій професійний рівень? Одним з найбільш швидких і доступних способів є читання професійної літератури - книг та періодики. Адже ЗМІ, включаючи і професійні, не тільки транслюють, а й формують ідеологію, культурно-інформаційну політику, впливаючи на самосвідомість бібліотекаря. Можна стверджувати, що перше місце серед професійної літератури займають періодичні видання. Це природно, оскільки на сторінках журналів оперативно відображаються різні сторони бібліотечної роботи, події в житті бібліотечної спільноти, як у нас, так і за кордоном; проводяться дискусії з найбільш актуальних тем; можна поділитися з колегами своїми успіхами і проблемами. 

Бібліотека Дніпропетровського радіоприладобудівного коледжу передплачує журнал-інновацію «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» з 2011 року. Нехай вас не дивує слово «шкільний» у назві. Згадаємо, що в коледжах поєднується програма старших класів школи і перших курсів вузів.

Перше враження від видання «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр», виявилося вірним: чудовий практичний довідник з усіх питань, які виникають в процесі роботи бібліотеки навчального закладу.

На його сторінках будь-які, - і досвідчені, і початківці - співробітники бібліотек, завжди отримають відповіді на свої питання, познайомляться з досвідом колег, побачать шляхи вирішення злободенних проблем.

Журнал розміщує:

· методичні матеріали, що висвітлюють різні питання рекламно-інформаційної діяльності бібліотек; її правові, технологічні, психолого-педагогічні, етичні, організаційно-технологічні аспекти;.

· рекомендації з використання сучасних інформаційних технологій;

· актуальні теоретичні та методичні матеріали з організації бібліотечного ппроцесу та ін.

Кожна стаття, представлена в журналі, забезпечена короткою анотацією, яка дає відомості про її тематику і спрямованість. 

Електронний  додаток  до журналу, включає в себе три системи, покликані здійснювати комплексне інформаційне забезпечення навчального закладу.

«Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання»;
«Інформаційне забезпечення навчального процесу»;
«Бібліотечна робота»

Роль сучасного бібліотекаря – організація, в навчальному закладі (школі, коледжі) і поза його стінами, систематичної діяльності учасників педагогічного процесу по спільному використанню освітніх ресурсів, а саме:

· вибудовування такого спілкування і співпраці, яке сприяє розвитку як своїх особистих професійних здібностей, так і підвищенню якості навчання учнів;

· удосконалення бібліотечно-інформаційного забезпечення управлінських кадрів, педагогічних працівників, студентів на різних етапах здобуття та отримання фахових знань у навчально-виховному процесі, підвищенні педагогічної майстерності викладачів, самоосвіті.

Журнал «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» забезпечує інформаційні потреби всіх учасників навчально-виховного процесу, методистів органів управління, учнів та допоміжного персоналу навчального закладу.

Як допомагає ШБІЦ бібліотеці навчального закладу.

Матеріали видання надають можливість  успішного проходження ліцензування навчального закладу та акредитації спеціальностей.


Згідно вимог ліцензування та акредитації спеціальностей, бібліотека навчального закладу повинна передплачувати педагогічні та професійні видання відповідно до профілю коледжу, освітнім, професійними програмами та інформаційними потребами читачів. Для тих, хто не може дозволити собі передплату декількох періодичних видань з викладання загальноосвітніх предметів, матеріали ШБІЦ – найкращий помічник в освітньому процесі.


Журнал виходить у роз’ємному форматі, містить друковану частину «Інформаційне забезпечення навчального процесу». Для коледжу особливу цінність має навчальна інформація для старшої школи. 


Інформаційні паспорти навчальної теми з цього розділу бібліотека збирає в папки за предметами, згідно освітніх програм 10-11 класу. З 2011 року в бібліотеці коледжу існує колекція кращих розробок з загальноосвітніх предметів. Використовується електронний додаток на компакт-диску CD-ROM до кожного номеру видання, де розташований додатковий матеріал до публікацій журналу.


За матеріалами журналу бібліотека оформлює картотеки: "Картотека бібліографічних списків документів для учасників навчально-виховного процесу (складена за результатами моніторингу джерел освітянської інформації)", "Картотека статей журналу "ШБІЦ", "Картотека компакт-дисків з додатковим матеріалом до публікацій журналу».

ШБІЦ сприяє удосконаленню бібліотечно-інформаційного забезпечення педагогічних працівників, управлінських кадрів. 

Підрозділ «Фахова інформація» розділу «Інформаційне забезпечення навчального процесу» забезпечує навчальний процес розробками з методики викладання загальноосвітніх предметів. Розглядаються мультимедійні технології на уроці, механізми розвитку інформаційної компетентності. створення електронних засобів навчання та ін.

Розділ «Інформаційне забезпечення виховного процесу» надає фахову (методичну) інформацію, таку як:

· національно-патріотичне виховання, бібліотечні проекти в патріотичному вихованні

· виховання морально-досконалої особистості;

· конкурси професійного зростання класних керівників та ін.

Розділ «Інформаційне забезпечення управління школою» представляє

· публікації з модернізації управління сучасною школою;

· організаційну інформацію;

· нові нормативно-правові та інструктивно-методичні документи.

Такі тенденції як зростання паперообігу, опора на директивне управління, надлишкова керованість навчальним закладом, залишаються проблемами не тільки школи, але й інших навчальних закладів.. Розглядаються проблемні аспекти управлінської здатності керівників української освіти, та можливі шляхи їх вирішення.

ШБІЦ - ідеальний помічник керівника бібліотеки (щира, подяка авторам публікацій Лідії Поперечній та Олені Моревій.): надає фахову (методичну) інформацію з наступних питань:

Управління бібліотекою

· міжнародні правові акти у сфері діяльності освітянських бібліотек

· вітчизняні правові акти у сфері діяльності освітянських бібліотек

Нормативно-правове регулювання (розділ представляє косультації в ідеальній формі: запитання, роз'яснення спеціаліста, коментар редакції, послання на відповідний законодавчий документ, повний текст кожного з цитованих документів додається на електронному носії), серед питань. що розглядались були:

· Питання атестації бібліотечних працівників

· Підручники у нормативно-правовому полі

  • Прикладом однієї з найповніших консультацій є роз’яснення, опубліковані в № 5, с. 11-15, щодо узгодження спірних питань застосування "Інструкції про порядок комплектування та облік підручників и навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації"таких як відповідальність за роботу з комплектування, облік фондів у паперовому та електронному варіанті, бухгалтерський облік фондів, тощо.

  • Особливі заперечення бібліотекарів коледжів, в яких ведеться індивідуальний облік підручників, облік в електронних каталогах, та існує індивідуальна відповідальність користувача за видання, визвали положення про груповий облік, та п.8 "Перед початком навчального року бібліотекар видає підручники і навчальні посібники класним керівникам ..... вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації під їх особистий підпис ". Коментар редакції рекомендував вихід з цієї ситуації: «…індивідуальний облік шкільних підручників не суперечить інструкції, якщо відповідне рішення ухвалено керівником навчального закладу».

Бібліотечні фонди. Облік бібліотечних фондів

· Облікові документи, облік підручників, інвентаризація фондів

Неперервна освіта

· Інтерактивні форми навчання бібліотечних працівників,

· Професійні конкурси

· Культура мовлення

Атестація бібліотечних працівників

· Супровід, тестування, оформлення документів

Консультації фахівця

· Матеріальна допомога

· Надбавка до бібліотечного окладу бібліотечних працівників

· Тривалість відпустки

· Тарифні розряди,

· Матеріальна відповідальність

· Методист і бухгалтер межі відповідальності

· Гурткова робота бібліотекаря

Складові професіоналізму бібліотекаря

· Професійне читання

· Портфоліо бібліотекаря

· Нормативні документи

Календар знаменних дат залишається незамінним в плануванні бібліотеки.

ШБІЦ - консультант з вдосконалення послуг, надаваємих бібліотекою на основі впровадження нових інформаційних технологій та комп'ютеризації бібліотечно-інформаційних процесів.
Бібліографічна діяльність

· Редагування каталогів

· Бібліографічний опис електронних ресурсів

Інформаційні ресурси

· Створення єдиного інформаційного простору та надання доступу до спільних інформаційних ресурсів

· Корпоративні ресурси проекти з дитячого та підліткового читання

· Блоги бібліотек та бібліотекарів

· Інтерактивні електронні ресурси

Методичний супровід

· Бібліотерапія

· Краєзнавча робота в бібліотеці

· Полікультурне виховання

Інформаційно-комунікаційні технології

· Позитивний імідж бібліотеки

· Веб-сайт бібліотеки

· Створення буктрейлерів

Бібліотечні технології

· Віртуальна книжкова виставка

· Створення бібліотечних підкастів

· Веб-ресурс бібліотекаря

· Веб-квести як форма популяризації літератури

Інформаційна культура

· Питання інформаційної безпеки учнів в глобальній мережі

· Медіа та інформаційна грамотність

· Бібліотекар - педагог медіа та інформаційної культури

· Моделі бібліотечно-бібліографічних занять

· Бібліотечно-бібліографічна освіта школярів

Підтримка читання й читацька компетентність

· Ініціативи бібліотек, формування читацьких інтересів, виховання творчого читача

Велику увагу «ШБІЦ» приділяє практиці інноваційної діяльності, впровадженню нових інформаційних технологій, знайомить з використанням Інтернет-сервісів та інструментів в бібліотечній діяльності, з таким предметом бібліотечної діяльності як нові форми наукової комунікації (відкриті освітні ресурси, сторінки в соціальних мережах, блоги, підкасти, форуми, онлайн-конференції, тощо). На сторінках журналу обговорюються проблеми, пов'язані зі специфікою комплектування, обробки та зберігання фондів як на традиційних, паперових, так і електронних носіях інформації. 
Успішність функціонування бібліотеки як центру інформації зобов'язує бібліотечних фахівців швидко та адекватно реагувати на зміни в інформаційних потребах користувачів, удосконалювати форми обслуговування, надавати якісне інформаційне консультування, розширювати спектр бібліотечно-інформаційних послуг, вимагає систематичного вивчення та впровадження нових технологій. 

А допомагає в цьому «ШБІЦ» - видання для професіоналів і про професіоналів. Опубліковані в виданні матеріали - свого роду «інформація до дії» для фахівців, ініціативних, творчих працівників, які бажають змінити в кращу сторону становище своїх бібліотек.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Вас может заинтересовать

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...